Нашиот професинален тим


Тим од адвокати со долгогодишно искуство

Правниот интерес го ставаме пред сите други интереси.


Секој клиент бара правна помош, внимание, консултации, предвиден исход на неговите барања, како и професионален, експидитивен и успешен ангажман. Клиентите го добиваат истото кај нас.

Приоритетни постулати на нашата адвокатска канцеларија се следните и тоа:

 • професионален, посветен и доверлив однос према клиентот и ангажманот;
 • ефикасност и експидитивност во работата;
 • продуктивност и исполнителност на потребите и барањата од клиентите;
 • стручно усовршување на знаењата, праксата, искуството и нашите специјализации;
 • тимска работа;
 • личен и морален углед на адвокатскиот тим;
 • успешно вршење на традиционалната функција во одбрана на слободата, независноста, граѓанските права, хуманизмот и човечкото достоинство во одбрана на законските права на клиентите.
 •  

  Игор Марковски

  Адвокат


   

  Драгана Мировска

  Адвокат


  Методиј Димитровски

  Адвокат


  Мери Вуксановиќ

  Адвокат - Надворешен соработник


  Надица Мишевска Блажевска

  Адвокат


  Бојан Стојановски

  Приправник


  Софија Узунова

  Приправник


  Поврзете се со нас

  Контактирајте со нашиот професионален тим кој целосно ќе се посвети на вашите потреби.


  Контакт